Hvordan kjøper man en bedriftsfilm?

 
Fabrikken til North Sea Salt Works

Fabrikken til North Sea Salt Works

Fase 1 - Informasjonsamling

Det første vi gjør er å avtale et møte for å kartlegge dine styrker og strategier. Hva bør man vise frem, og hva er det mottakerne ikke trenger å få vite? Under møtet gjelder det å få vite så mye som mulig om bedriften, slik at man har en god oversikt i neste fase.

Fase 2 - Idéutvikling

Deretter tar vi med oss all informasjonen om dere til kontoret, og kaster ball i veggen og klemmer på stressballer mens de kreative hjernene kommer opp med et konsept som er effektfylt og treffende. Hvis ideen vår faller i smak blir det utarbeidet en kalkyle for produksjonen og du får tilsendt en kontrakt til signering.

 
Ole Kristian Silseth poserer for en terrengsykkelreklame på Prestaksla i Nesset

Ole Kristian Silseth poserer for en terrengsykkelreklame på Prestaksla i Nesset

Fase 3 - Produksjon

I produksjonsfasen samler vi inn de opptakene vi allerede har planlagt under idéutviklingen. Nå er det fokus på selve opptakene, og dagene kan være lange. Vi regner som oftest på 10 timers arbeidsdager. Selv om vi skulle ønske kortere dager så tar filminnspilling mer tid enn man tenker over. Det er alltid et bonusbilde eller tre man gjerne vil filme når man først har alt utstyr ute hos bedriften.

Fase 4 - Postproduksjon

Siste fase begynner med å klippe filmen, og vi bestemmer rekkefølgen på bildene før vi involverer lyddesigner, animatør, og colorist. I denne fasen finpusser vi på opptakene og forsterker de elementene vi bestemte oss for i fase 2. Når alle trådene er samlet sammen til en ferdig film, feirer vi med en premiere for de ansatte i bedriften.